1C ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

tech_03

1C ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչ է տեղի ունենում 1C կոնֆիգուրացիայի հետ, որ այն սպասարկում է պահանջում: Գույություն ունի երկու պատճառ, որոնք դարձնում են 1C կոնֆիգուրացիան ժամանակավրեպ՝ ժամանակն ու կառավարումը:

Ժամանակն ունի փորձի ավելացման հատկություն և այդ փորձն է, որ ցույց է տալիս կոնֆիգուրացիայի թույլ կողմերն ու աշխատանքի սխալները, որոնք կատարվել են ներդրման ու օգտագոծման փուլերում: Հենց 1C սպասարկումն էլ օգնում է լուծել այն խնդիրները, որոնք տեսանելի են դարձել ժամանակի ընթացքում ձեռքբերված փորձով:

Կառավարումը գործում է մաքսիմալ հստակ՝ փոխվում են փաստաթղթերի տպելու ձևանմուշները, փոխվում և/կամ ստեղծվում են նոր հաշվետվություններ ու դրանց լրացման կարգերը, կյանքի են կոչվում նոր հարկատեսակներ: 1C սպասարկման բացակայությունը կբերեր 1C կոնֆիգուրացիայի օգտագործման աննպատակ անհարմարությանը:

ԱՅՍՊԻՍՈՎ, 1C ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ ԴԱ ՀԵՏԵՎՅԱԼՆ Է.

serv_03

Ի՞ՆՉՆ Է ԿԱՐԵՎՈՐՈՒՄ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ 1C ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

bulet_03Առաջին հերթին պատվիրատուն ցանկանում է, որ իրեն սպասարկեն ԱՐԱԳ:
bulet_03Երկրորդ՝ պատվիրատուն ցանկանում է ստանալ ՈՐԱԿՅԱԼ սպասարկում:
bulet_03Երրորդ՝ պատվիրատուն ցանկանում է, որ սպասարկումը լինի ՄԱՏՉԵԼԻ:

 

ԱՐԱԳ, ՈՐԱԿՅԱԼ, ԷԺԱՆ

ԻՆՉ՞ ԵՆՔ ԱՆՈՒՄ ՄԵՆՔ, ՈՐՊԵՍԶԻ ԲԱՎԱՐԱՐԵՆՔ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐԸ…

Բացի պատվիրատուների ուղղակի զանգերին պատասխանող պատասխանատուներից ստեղծվել ու ներդրվել է պատվիրատուների խնդիրների գրանցման համակարգ (Վեբպատվեր), որը գործում է 24 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով: Գրանցված խնդիրները (որոնք գրանցվում են նաև ուղղակի զանգերով)

bulet_03Անցնում են սկզբնական մշակում (զանգերի դեպքում մեր մասնագետը սկզբնական դիտարկումը կատարում է անմիջապես): ԱՐԱԳ
bulet_031C ծրագրային սպասարկումը իրականացնում են 7-ից 10 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետներ, որոնցից յուրաքանչյուրի հաշվին առկա են բազմաթիվ ներդրումներ: ՈՐԱԿՅԱԼ
bulet_03Աբոնենտային սպասարկման արժեքը սկսում է ամսական 50 000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամից: ՄԱՏՉԵԼԻ

Ի՞ՆՉՆ Է ՄՏՆՈՒՄ 1C ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

bulet_031C համակարգով աշխատանքում խորհրդատվության տրամադրում
bulet_031С համակարգում կանխարգելիչ և կանոնակարգված աշխատանքների իրականացում
bulet_03Դիագնոստիկա և թերությունների վերացում
bulet_031С համակարգի արագ ազդեցության վերլուծություն և օպտիմալացում
bulet_03Անհրաժեշտության դեպքում համակարգի ֆունկցիոնալության զարգացում

Կախված 1С համակարգում ծագող բարդություններից՝ խորհրդատվական ծառայությունները (1С – ի տեխնիկական սպասարկում) կարող են կրել տեխնիկական կամ մեթոդաբանական բնույթ և մատուցվել հետևյալ աշխատանքների գծով՝

bulet_03Կանոնակարգված օպերացիաների կատարման հաջորդականության մշակման
bulet_03Հաշվետու տվյալների ձևակերպման
bulet_03Տեղեկատուների, փաստաթղթերի կամ հաշվետու տվյալների լրացման կարգի
bulet_03Վերլուծական հատվածների արտացոլումը՝ դրանց միջոցով մասնագիտացված հաշվետվությունների ձևերի ձևակերպման հնարավորության
bulet_03Հաշվապահական և հարկային հաշվառման ամբողջական և հավաստի պարամետրերի ավտոմատ լրացման ձևի մշակման:

Լոկալ ցանցի կարգավորում

Իրականացնում ենք համակարգչային ցանցի կարգավորում ինչպես մալուխային, այնպես էլ օդային հիմքի վրա: Կատարում ենք.

bulet_03համակարգիչների վերանորոգում
bulet_03օպերացիոն համակարգի վերատեղադրում բոլոր տվյալների պահպանմամբ
bulet_03ջնջված ինֆորմացիայի վերականգնում
bulet_03մասերի փոխարինում
bulet_03համակարգի արդիականացում
bulet_03խափանված կոմպոնենտների դիագնոստիկա
bulet_03համակարգիչների հետագա սպասարկում

Սերվերային համակարգերի ներդրում և սպասարկում

Առաջարկում ենք Ձեր կազմակերպության սերվերների սպասարկման ամբողջական ծառայությունների ցանկ.

bulet_03Տվյալների ռեզերվային պատճենահանման կազմակերպում
bulet_03Սերվերների աշխատանքի հուսալիության և անվտանգության կազմակերպում
bulet_03Մասնագիտական խորհրդատվություն

Այսպիսով, մեզ հետ աշխատելու առավելություններն են՝ օպերատիվությունը, բարձր որակը և անհատական մոտեցումը: