1C:Դեղատան եվ դեղատների ցանցի կառավարում

Ցանցային դեղատների կառավարումը հնարավորություն է տալիս իրականացնել և կառավարել ոլորտի առանձնահատկությունները ցանցային դեղատներում:

Ծրագիրը թույլ է տալիս իրականացնել մեծածախ, մանրածախ վաճառք` կիրառելով կանխիկ, անկանխիկ, կանխավճարային, կրեդիտ և այլ տեսակի վճարման տարբերակներ:

Դեղերի հաշվառումը դեղատանը կատարվում է ըստ խմբաքանակի և պահպանման ժամկետի:

Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ապրանքային հաշվառման համար օգտագործել նաև դասակարգման այլ ցուցանիշներ, ինչպես օրինակ` ազդող նյութեր, միջազգային համընդհանուր անվանումներ, դեղաբանական խմբեր՝ թմրամիջոցներ, հոգեմետ դեղեր:

Համակարգը հնարավորություն է ընձեռում օպտիմալացնել կազմակերպության ֆինանսական գործունեությունը, իրականացնել ինքնարժեքի հաշվառում, այլ ծախսերի, եկամուտների բաշխում և հաշվառում, ֆինանսական արդյունքների ձևավորում և վերլուծություն:

bull_03ՎԱՃԱՌՔՆԵՐ
bull_03ԳՆՈՒՄՆԵՐ
bull_03ՊԱՀԵՍՏ
bull_03ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
bull_03ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՒ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ
bull_03ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
dextech_03
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • 1C-ի Վեբ.օգտագործող (Веб клиент) տեխնոլոգիական աշխատանքի հնարավորություն
  Օգտագործողի համակարգչին չեն ներկայացվում բարձր պահանջներ, ցանցի վրա ծանրաբեռնվածությունը ցածր է, հարմարավետ հեռահար աշխատանքի կազմակերպում ինտերնետով, պլանշետով աշխատելու հնարավորություն:
 • Օգտագործվող սարքավորումների մեծ ցուցակ
  շտրիխ-կոդ կարդացող սարքեր, մագնիսական քարտերի կարդացող սարքեր, մոնիտորներ և տպիչ սարքեր…
 • Վեբ տեխնոլոգիայի միջոցով կայքերի հետ ինտեգրացման հնարավորություն
 • Տվյալների փոխանակման հնարավորություն
  Հաշվապահության, Փաստաթղթաշրջանառության համակարգերի հետ, e-invoicing-ի, բանկ կլիենտ ու ինտերնետ բանկինգ համակարգերի հետ:
 • SMS և էլեկտրոնային նամակների տարածում գործընկերներին
  բարձրացնում է պատվիրատուներին սպասարկման որակը:
 • Հաշվետվությունների առաքում
dexfunc_03
ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն
 • Դրամական մնացորդների շարժի և մնացորդների բազմարժութային հաշվառում
 • Կանխիկ և անկանխիկ դրամական միջոցների վերահսկում
 • Վճարման հանձնարարագրի գումարի (ձեռքով կամ ավտոմատ) բաշխում ըստ մի քանի պայմանագրերի կամ գործարքների
 • Վերահսկում՝ կոնտրագենտների պարտավորությունները կազմակերպության հանդեպ կամ կազմակերպության պարտավորությունները կոնտրագենտների հանդեպ
 • Պարտավորությունների վերլուծություն և հսկողություն
 • Տարբեր մեթոդներով պարտավորությունների հաշվառման վերահսկում (ըստ պայմանագրերի, գործարքների)
 • Ընկերության ծախսերի օպտիմալացում, (ֆինանսական, կազմակերպության, աշխատուժի)
dexsale_11
ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 • Մեծածախ և մանրածախ ապրանքների իրացման վաճառքի կառավարման ավտոմատացված ենթահամակարգ
 • Հաճախորդների հետ արագ և որակյալ սպասարկման կազմակերպում
 • Դեղատան հաճախորդների մոտիվացման միջոցների օգտագործման հնարավորություն՝ զեղչային համակարգ, նվեր քարտեր և այլն
 • Օգտագործել հաճախորդների վճարման ժամանակացույց
 • Վաճառքների ծավալների պլանավորում քանակագումարային տեսքով
 • Վաճառքների ինքնարժեքի՝ ներառյալ ապրանքի պլանային և փաստացի ինքնարժեքի պլանավորում որոշակի ժամանակահատվածի համար
 • Վերլուծական հաշվետվությունների օգնությամբ հնարավոր է ստանալ պլանային և փաստացի պարտավորությունների ցուցանիշ ըստ պատվերների, վճարման ժամանակացույցի և հաշվարկային փաստաթղթերի
 • Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս կատարել կոնտրագենտների ամբողջական վերլուծություն ABC/XYZ դասակարգման մեխանիզմով
 • Ծրագրում ներառված է նաև ավտոմատ զեղչային համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս կարգավորել զեղչային տիպը տարբեր պայմանների համար:

ՊԱՀԵՍՏԻ ՇԱՐԺ

Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս իրականացնել պահեստի շարժի վերլուծություն և պլանավորում: Ապահովում է պահեստի մնացորդների լիարժեք վերահսկումն և պահեստի փաստաթղթաշրջանառությունը:

Պահեստի շարժի կառավարման ենթահամակարգը հնարավորություն է տալիս

 • Օպերատիվ պլանավորել պատվերներն մատակարարին և նրանց վերահսկումն ու կատարումը
 • Մշակել մատակարարման և վճարման գրաֆիկ
 • Իրականացնել պարտավորությունների վերահսկողություն
 • Ապրանքների տեղափոխություն ինքնարժեքով և վաճառքի գներով
 • Ցանկացած պահեստում իրականացնել պահեստի մնացորդների կառավարում տարբեր չափման միավորներով
 • Կազմակերպել տարանջատված հաշվառում ըստ սեփական ապրանքների, ստացված կամ իրացված ապրանքների
 • Իրականացնել հաշվառում ըստ ապրանքների պահպանման ժամկետի
 • Իրականացնել պահեստի հաշվառում ըստ խմբաքանակի, յուրաքանչյուր պահեստի համար առանձին
 • Իրականացնել պահեստում ապրանքի ամրագրում և պահպանում
 • Իրականացնել արտադրող երկրի և մաքսազերծման ժամանակ առաջացած բոլոր մաքսային փաստաթղթերի գրանցում

Սույն ենթահամակարգը հնարավորություն է տալիս ստանալ պահեստի մնացորդների վիճակի շարժի վերլուծական ինֆորմացիա ըստ ապրանքի տեսակի (գույն, չափ, ծավալ և այլն):

Դեղատան 1-ից ավել մասնաճյուղի առկայության դեպքում, յուրաքանչյուրի համար 100.000 դրամ հավելյալ վճար, որը իր մեջ ներառում է հավելյալ օգտագործողի համար ծրագրի փաթեթ, ուսուցում և տեղակայում կետում:

1C:ԴԵՂԱՏՈՒՆ

1 500 000 դրամ
 • Ծրագրի փաթեթ 3 օգտագործողի համար
 • Տեղակայում
 • Սարքավորումների տեղակայում
 • 3 ամիս երաշխիքային սպասարկում
 • Աշխատող անձնակազմի ուսուցում
 • Խորհրդատվություն 1C-ով աշխատանքի կազմակերպման հարցում
 • Այլ 1C ծրագրերի հետ աշխատանքների ինտեգրում