1C ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 8

Այս ծրագիրը նախատեսված է առևտրային ընկերությունների բիզնեսի արդյունավետ կառավարման և հզորացման համար:

Առևտրի կառավարման ծրագրի ներդրման դեպքում հնարավոր կլինի`

bull_03ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՎԱՃԱՌՔԻ

ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ

bull_03ՎԵՐԱՀՍԿԵԼ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐԵԼ

ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԸ

bull_03ԳՆԱՀԱՏԵԼ ԱՊՐԱՆՔԱՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ

bull_03ՎԵՐԱՀՍԿԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

ՎԱՃԱՌՔՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 • Զեղչային և բոնուսային համակարգ
 • Գնացուցակների հաշվառում՝ սեզոնային, անհատական և այլն
 • Ծառայությունների վաճառքի իրականացում
 • Ապրանքի հաշվառում բար կոդ սկաների միջոցով
 • Ապրանքների հետ վերադարձ
 • Գործակալների իրացումների հաշվառում,
 • Պատվերների ձևավորում և հաշվառում
 • Հաշիվ ապրանքագրի գեներացում
 • Վճարման հաշվի գեներացում


ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ

 • Վերահսկել գնորդների և մատակարարների հետ ֆինանսական հարաբերությունները
 • Ծախսերի պլանավորում, հաշվառում և վերահսկում
 • Դրամական միջոցների  հաշվառում և շրջանառություն
 • Դրամարկղի Մուտք/Ելք կառավարում
 • Մուտք/Ելք բանկային հաշվի վերահսկում

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Գործընկերների պարտավորությունների հաշվետվություն,
 • Գնորդների հաշվետվություն ըստ իրացումների,
 • Մատակարարների հաշվետվություն ըստ ձեռքբերումների,
 • Պահեստի մնացորդի հաշվետվություն,
 • Իրացումների և փաստացի վճարների գրաֆիկական հաշվետվություններ,
 • գնորդների և ապրանքների վերլուծություն

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ

 • Պահեստներում ապրանքների քանակական վերահսկում
 • Ապրանքների ձեռք բերում` պահեստի մուտքի օրդեր
 • Ապրանքների դուրսգրում պահեստից – դուրսգրման ակտ
 • Ապրանքների տեղաշարժ – բեռնագիր
 • Ապրանքների  կոմպլեկտավորում
 • Նվազագույն քանակների վերահսկում
note_19

ԱԳԵՆՏ ՊԼՅՈՒՍ. ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ (ANDROID)

Բջջային հավելվածը ավտոմատացնում է առևտրային ներկայացուցիչների և մերչենդայզերնրի աշխատանքը սմարթֆոնների և պլանշետների վրա: 30%- ով բարձրացնում է աշխատանքի արտադրողականությունը: Մշակվել է «Ագենտ Պլյուս 2.0» տեխնոլոգիական հիմքի վրա: Ինտեգրվում է տարբեր կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգերի հետ:

Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ Բազային Պրոֆեսիոնալ
Ապրանքների մատակարարման համար հայտերի հավաքագրում և մշակում. առևտրային գործակալը օպերատիվ կերպով ձևակերպում է ապրանքների մատակարարման հայտը: ok_03 ok_03
Բազմակի պահեստների հաշվառում. առևտրային գործակալը կարող է նշել այն պահեստը, որտեղից անհրաժեշտ է իրականացնել ապրանքների բարձումը  ok_03 ok_03
Մերչենդայզինգ. առևտրային գործակալը կարող է գրանցել հաճախորդի մոտ եղած ապրանքների մնացորդը, բջջային ֆոտոխցիկով նկարել ապրանքների, առևտրային սարքավորման կամ մրցակիցների ապրանքների դասավորվածությունը: ok_03
Փոխհաշվարկի հաշվառում. առևտրային գործակալը կարող է վերահսկել յուրաքանչյուր հաճախորդի վճարումներն ու պարտքերը: ok_03 ok_03
Կանխիկ գործարքների հաշվառում. առևտրային գործակալը կարող է հաճախորդներից ստանալ վճարումներ:  ok_03 ok_03
Ընդհանուր և անհատական զեղչեր. առևտրային գործակալը կարող է կիրառել ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ կոնկրետ ապրանքի համար սահմանված անհատական զեղչեր:  ok_03 ok_03
Անհատական գներ և զեղչեր. առևտրային գործակալը կարող է կիրառել կոնկրետ ապրանքի համար սահմանված գներ և զեղչեր: ok_03
Առևտրային կենտրոններ այցելության պլանավորումը. առևտրային գործակալի այցելությունների երթուղին կարելի է կազմել նախապես՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր հաճախորդին հարմար ժամանակ:  ok_03 ok_03
Online-վերահսկում. աշխատակցի աշխատանքի վերահսկում օգտագործելով GPS սարքեր և անվճար առցանց քարտեզներ: ok_03 ok_03
Offline-վերահսկում. աշխատակցի աշխատանքի վերահսկում օգտագործելով GPS սարքեր և offline քարտեզներ: ok_03
Վաճառք տեղում. առևտրային գործակալը անձամբ կարող է առաքել և բեռնել ապրանքը՝ տեղում ձևակերպելով և տպագրելով բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը: ok_03
Լուսանկարների հետ աշխատանք. առևտրային գործակալը կարող է նկարել և ցույց տալ ապրանքի արտաքին տեսքը, առևտրային կենտրոնների ճակատամասը կամ հաճախորդներին: ok_03 ok_03
Շտրիխ կոդերի սկաներների հետ աշխատանք. որպես շտրիխ կոդերի սկաներ առևտրային գործակալը կարող է օգտագործել բջջային սարքը կամ արտաքին շարժական (փոքր) սկաները Bluetooth-ի կիրառմամբ: ok_03 ok_03
Գների տեսակների անսահմանափակ քանակ. առևտրային գործակալը կարող է կիրառել տարբեր տեսակի գներ (մեծածախ, մանրամեծածախ, մանրածախ և այլն): ok_03 ok_03
Հաճախորդների դասակարգում. անհրաժեշտության դեպքում առևտրային գործակալը կարող է իրականացնել յուրաքանչյուր հաճախորդի դասակարգում: ok_03
Վաճառքների պատմության և ապրանքների մատրիցաների հետ աշխատանք. հայտի ձևակերպման ընթացքում առևտրային գործակալը կարող է աշխատել յուրաքանչյուր հաճախորդի ապրանքների մատրիցաների և նախկին վաճառքների շրջանառության հետ: ok_03 ok_03
Հաճախորդների կոնտակտային տվյալների մանրամասնում. առևտրային գործակալը իր աշխատանքում կարող է օգտագործել հաճախորդի յուրաքանչյուր տվյալ (հեռախոսահամար, հասցե, հաճախորդի լուսանկար, ծննդյան ամսաթիվ և այլն): ok_03 ok_03
Փաստաթղթերի տպում. կարելի է տպել ինչպես ստացիոնար, այնպես էլ բջջային տպիչներով: ok_03
Տվյալների փոխանակում հաշվառման հիմնական համակարգի հետ. առևտրային գործակալը կարող է ընդհանրապես չայցելել գրասենյակ՝ հեռահար կերպով փոխանցելով տվյալները հաշվառման հիմնական համակարգի հետ, որը գտնվում է գրասենյակում: ok_03 ok_03
Կոնֆիգուրացիայի ենթակա լինելը. հնարավորություն ինքնուրույն ընդլայնել կամ փոփոխել բջջային հավելվածի գործառույթները առանց կազմակերպության մշակողների մասնակցությամբ: ok_03

ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՓՈՔՐ
ՓԱԹԵԹ
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ
ՓԱԹԵԹ
Գնորդների հետ փոխհարաբերությունների կառավարում ok_03 ok_03
Վաճառքների կանոններ  ok_03 ok_03
Վաճառքների ավտոմատացում (մեծածախ) ok_03 ok_03
Առևտրային ներկայացուցիչների կառավարում ok_03
Պաշարների կառավարում  ok_03 ok_03
Գնումների կառավարում  ok_03 ok_03
Պահեստի կառավարում  ok_03 ok_03
Ապրանքների առաքման կառավարում  ok_03 ok_03
Նպատակային ցուցանիշների հսկողություն և կառավարում ok_03
Ֆինանսների կառավարում ok_03

ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ
ԸՍՏ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈՔՐ
ՓԱԹԵԹ
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ
ՓԱԹԵԹ
Ապրանքանյութական պաշարների քանակագումարային հաշվառում ok_03 ok_03
Կանխավճարների ավտոմատ ձևավորում և մարում  ok_03 ok_03
Հարկային հաշիվների ավտոմատ արտահանում e-invoicing համակարգ ok_03 ok_03
Հարկային հաշիվների ավտոմատ ներմուծում e-invoicing համակարգից ok_03
Բազմակի օգտագործման տարայի հաշվառում  ok_03 ok_03
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ
Բանկ կլիենտ համակարգ (ՀԾ Բանկ կլիենտ, Ինտերնետ բանկինգ, Լ Սոֆթի բանկ կլիենտ) ok_03
Արժույթների փոխարժեքների ավտոմատ ներմուծում ok_03
ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Գնորդների պատվերներ  ok_03 ok_03
Պատվերների մատակարարներ ok_03
Առևտրային ներկայացուցիչների աշխատանք գրպանի անձնական համակարգիչներով (КПК) ok_03
Ծրագրի փաթեթ
3 օգտագործողի համար
Ծրագրի փաթեթ
5 օգտագործողի համար
Սարքավորումների տեղակայում Սարքավորումների տեղակայում
1 ամիս երաշխիքային
սպասարկում
3 ամիս երաշխիքային
սպասարկում
Սկզբնական մնացորդների
ներբեռնում
Սկզբնական մնացորդների ներբեռնում
3 աշխատակցի ուսուցում Աշխատող անձնակազմի ուսուցում
700 000
դրամ
Համապատասխանեցում
պատվիրատուի հաշվառման
կանոնակարգերին (ծրագրային
փոփոխություններ)
Խորհրդատվություն 1C-ով
աշխատանքի կազմակերպման
հարցում
1 500 000
դրամից սկսած