1C ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

1C: Փաստաթղթաշրջանառությունը լուծում է հաշվապահական փաստաթղթերի ավտոմատ փոխգործակցության խնդիրը և կազմում է մոնիթորինգի վերլուծության արդյունքներ:

Այս ծրագիրը թույլ է տալիս գրանցել մուտքային, ելքային, ինչպես նաև ներքին օգտագործման համար նախատեսված փաստաթղթերը:

Փաստաթղթաշրջանառության ավտոմատացումը յուրաքանչյուր բիզնեսի համար առանցքային գործընթաց է, որը թույլատրում է անմիջական վերահսկողություն և հաստատում:

Թեթեվ

800 000 դրամ
 • Ծրագրի փաթեթ 5 օգտագործողի համար
 • Տեղակայում
 • 3 ամիս երաշխիքային սպասարկում
 • 5 աշխատակցի ուսուցում

Ամբողջական

2 000 000 դրամ
 • Ծրագրի փաթեթ 5 օգտագործողի համար
 • Տեղակայում
 • 3 ամիս երաշխիքային սպասարկում
 • Աշխատող անձնակազմի ուսուցում
 • Համապատասխանեցում պատվիրատուի հաշվառման կանոնակարգերին (ծրագրային փոփոխություններ)
 • Խորհրդատվություն 1C-ով աշխատանքի կազմակերպման հարցում
 • Փաստաթղթերի ձևանմուշների ստեղծում
 • Բիզնես պրոցեսների մշակում – ծրագրային փոփոխություններ