1C CRM

Գործընկերների հետ փոխհարաբերությունների կառավարման ծրագիրը թույլ է տալիս համակարգել ընկերության ընթացիկ և ապագա հաճախորդների ու գործընկերների հետ համագործակցությունը:

Օգտագործելով ծրագրի նորարար ֆունկցիաները՝ յուրաքանչյուր գործընկեր կամ հաճախորդ կարող է ավտոմատ կազմակերպել և սինխրոնիզացնել վաճառքի, մարքեթինգի, սպասարկման և տեխնիկական աջակցություն տվյալները:

CRM լուծումներն ունեն բազմաթիվ գործառույթներ և գործիքներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ճիշտ և արդյունավետ կառավարել ընկերության փոխհարաբերությունները հաճախորդների հետ և կատարված առաջարկները, ինչպես նաև վերլուծել վերջինների արդյունավետության ապահովման մակարդակը:

Թեթեվ

300 000 դրամ
 • Ծրագրի փաթեթ 1 օգտագործողի համար
 • Տեղակայում
 • Սարքավորումների տեղակայում
 • 1 ամիս երաշխիքային սպասարկում

Միջին

500 000 դրամ
 • Ծրագրի փաթեթ 3 օգտագործողի համար
 • Տեղակայում
 • Սարքավորումների տեղակայում
 • 1 ամիս երաշխիքային սպասարկում
 • Սկզբնական մնացորդների ներբեռնում
 • 3 աշխատակցի ուսուցում

Ամբողջական

1 500 000 դրամից սկսած
 • Ծրագրի փաթեթ 5 օգտագործողի համար
 • Տեղակայում
 • Սարքավորումների տեղակայում
 • 3 ամիս երաշխիքային սպասարկում
 • Սզբնական մնացորդների ներբեռնում
 • Աշխատող անձնակազմի ուսուցում
 • Համապատասխանեցում պատվիրատուի հաշվառման կանոնակարգերին (ծրագրային փոփոխություններ)
 • Խորհրդատվություն 1C-ով աշխատանքի կազմակերպման հարցում