1C ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 8.3

Այս ծրագիրը նախատեսված է առևտրային ընկերությունների բիզնեսի արդյունավետ կառավարման և հզորացման համար: Առևտրի կառավարման ծրագրի ներդրման դեպքում հնարավոր կլինի`

bull_03ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

bull_03ՓԱՍՏԱՑԻ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄ

bull_03ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԸՍՏ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ

bull_03ՏԵՍՆԵԼ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ

bull_03ԲԱՆԿ ԿԼԻԵՆՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

bull_03ԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱ E-INVOICING-Ի ՀԵՏ, ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՒ ՆԵՐԲԵՌՆՈՒՄ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

bull_03ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ԽՄԲԱԳՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

bull_03ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
Ինտերնետ միջավայրում առանց ծրագրի տեղադրման (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari ծրագրերով)

bull_03ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԻՐԱՑՈՒՄ
Դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտավորությունների հաշվառում, կանխավճարների ավտոմատ մարում, ԱՆՊ-ի ինքնարժեքի ավտոմատ ձևավորում

bull_03ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ (ՈԸԱ)
ՈԸԱ ֆինանսական և հարկային առանձնացված ակտիվներ

bull_03ՊԱՀԵՍՏԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ
ԱՆՊ նյութաշարժ ու ծախսագրում ըստ պահման վայրերի

bull_03ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ
Աշխատակիցների անձնական տվյալների հաշվառում, կադրային հաշվառում, կուտակված արձակուրդային օրերի հաշվառում, արձակուրդային պահուստաֆոնդի հաշվառում:

bull_03ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ
Արձակուրդայինի, հիվանդաթերթիկի հաշվարկ, պարգևատրման կարգագիր: Տաբելի ձևավորում և աշխատավարձի հաշվարկ:

bull_03ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Միավոր արտադրանքի նյութածախսի հաշվարկ և ինքնարժեքի ավտոմատ կարգավորում:

ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ
ԱՂՅՈՒՍԱԿ ԸՍՏ ՀԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԸՍՏ ՀԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
ՓՈՔՐ
ՓԱԹԵԹ
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ
ՓԱԹԵԹ
Շրջանառության հարկ ok_03 ok_03
Ավելացված արժեքի հարկ ok_03
Եկամտային հարկ ok_03 ok_03
Ակցիզային հարկ ok_03
Պաշարների կառավարում ok_03
Բնապահպանական վճարի հաշվարկ ok_03

ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ
ԱՂՅՈՒՍԱԿ ԸՍՏ ՀԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՓՈՔՐ
ՓԱԹԵԹ
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ
ՓԱԹԵԹ
Ապրանքանյութական պաշարների քանակագումարային հաշվառում ok_03 ok_03
Կանխավճարների ավտոմատ ձևավորում և մարում ok_03 ok_03
Հարկային հաշիվների ավտոմատ արտահանում e-invoicing համակարգ ok_03
Հարկային հաշիվների ավտոմատ ներմուծում e-invoicing համակարգից ok_03 ok_03
Բազմակի օգտագործման տարայի հաշվառում ok_03 ok_03
ԱԱՀ դեբետագրվող մասի ավտոմատ որոշում ok_03
Բացասական ԱԱՀ-ի ավտոմատ որոշում ok_03
ԱԱՀ տեղեկանքի ավտոմատ ձևավորում ok_03
ԱԱՀ տեղեկանքի xml ֆորմատով արտահանում ok_03
ԱԱՀ հաշվարկի ավտոմատ ձևավորում ok_03
ԱԱՀ դեբետագրվող մասի ավելացումների և պակասեցումների ավտոմատ հաշվառում ok_03
Բնապահպանական վճարի ավտոմատ հաշվարկ ներմուծման ժամանակ ok_03
Բնապահպանական վճարի գծով պարտավորության ավտոմատ հաշվարկ ok_03
Եկամտային հարկի ավտոմատ հաշվարկ ձեռքբերումների ու դրանց դիմաց վճարումների ժամանակ ok_03 ok_03
Անհուսալի դեբիտորական պարտավորությունների պահուստաֆոնդի ավտոմատ հաշվարկ ok_03
Անհուսալի կրեդիտորական պարտավորությունների պահուստաֆոնդի ավտոմատ հաշվարկ ok_03
Ֆինանսական արդյունքի ավտոմատ ձևավորում (6-րդ և 7-րդ դասի հաշիվների ավտոմատ փակում) ok_03 ok_03
Հաշվեկշռի (Ձև 1) ավտոմատ ձևավորում ok_03
Ֆինանսական արդյունքի (Ձև 2) ավտոմատ ձևավորում ok_03
Սեփական կապիտալի տարրերի շարժ (Ձև 3) ավտոմատ ձևավորում ok_03
Դրամական հոսքերի (Ձև 4) հաշվետվության ավտոմատ ձևավորում ok_03 ok_03
5-րդ ձևի աղյուսակների ավտոմատ ձևավորումը ըստ պատվերի ok_03
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ
Բանկ կլիենտ համակարգ (ՀԾ Բանկ կլիենտ, Ինտերնետ բանկինգ, Լ Սոֆթի բանկ կլիենտ) choose_03 ok_03
Արժույթների փոխարժեքների ավտոմատ ներմուծում ok_03
Արտադրություն choose_03 ok_03
Արտադրատեսակների ուղղակի նյութածախսի բաղադրության ձևավորում և արտադրանքին համապատասխան նյութածախսի ավտոմատ հաշվարկ ok_03 ok_03
Պատրաստի արտադրանքի ինքնարժեքի ավտոմատ հաշվառում ok_03
Պատրաստի արտադրանքի հաշվառում պլանային ինքնարժեքով ok_03 ok_03
Կադրային հաշվառում choose_03 ok_03
Աշխատավարձի հաշվարկ ok_03 ok_03
Ձեռքբերումներից եկամտային հարկի ավտոմատ հաշվարկ ok_03 ok_03
Արձակուրդային պահուստաֆոնդի ձևավորում ok_03
Հայտի ավտոմատ ձևավորում ok_03 ok_03
Հայտի xml ֆորմատով արտահանում ok_03
Եկամտային հարկի ձևավորում ok_03 ok_03
Եկամտային հարկի xml ֆորմատով արտահանում ok_03
ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ
Ձեռքբերում, ճանաչում, տեղափոխում, մաշվածքի հաշվարկ, դուրսգրում ok_03 ok_03
Նորոգման ծախսերից կապիտալացվող մասի ավտոմատ որոշում ok_03
ՀՄ-ի ինքնարժեքում առկա անհատույց մասի ավտոմատ հաշվառում (մաշվածքի հաշվարկի ժամանակ ևս) ok_03
Ծրագրի փաթեթ
3 օգտագործողի համար
Ծրագրի փաթեթ
5 օգտագործողի համար
Սարքավորումների տեղակայում Սարքավորումների տեղակայում
1 ամիս երաշխիքային
սպասարկում
3 ամիս երաշխիքային
սպասարկում
Սկզբնական մնացորդների ներբեռնում Սկզբնական մնացորդների ներբեռնում
3 աշխատակցի ուսուցում Աշխատող անձնակազմի ուսուցում
900 000
դրամ
Համապատասխանեցում
պատվիրատուի հաշվառման
կանոնակարգերին (ծրագրային
փոփոխություններ)
Խորհրդատվություն 1C-ով
աշխատանքի կազմակերպման
հարցում
2 500 000
դրամից սկսած
*կախված ծրագրային փոփոխությունների ծավալից ու լրացուցիչ լիցենզիաների քանակից